• Zwroty

Adres do zwrotów:

 

O4Season sp. z o.o.

ul. Półłanki 62A Rampa 10

30-740 Kraków

POLAND

 

W przypadku wystąpienia
konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
karty płatniczej Zamawiającego.